FINTLAND ELEKTROSERVICE AS

Tlf: 924 07 176 

kjetil@fintland.com

Vi utfører service og reparasjon på Miele-produkter i Stavanger og Sør-Rogaland etter endt garanti/reklamasjonstid.

Kjetil Fintland drev firmaet Sørvest Miele service i Stavanger og Sør-Rogaland fra 1988 frem til 2013.
Firmaet hadde lokaliteter på Sola og senere i Støperigaten i Stavanger i denne perioden.
Vi reparerer fremdeles Miele-produkter, men nå utenfor reklamasjons- og garantitid.
Det vil si Miele husholdningsprodukter over 5 år, og Miele Professional over 2 år.

I tillegg har Kjetil Fintland et samarbeid med Elesco Rogaland, som er lokalisert på Bryne.
Dette samarbeidet innebærer reparasjon og serviceoppdrag av produkter, som er gitt av Elesco Norge.


Bestilling av service:

Tlf: 924 07 176

kjetil@fintland.com

www.elrep.no

©2018 Fintland Elektroservice AS - Siden er tilrettelagt av: Shine.no